اومینا | همه جیز در مورد بیمه عمر

بیمه زندگی

بیمه زندگی

اخبار

سقف بیمه عمر پاسارگاد

سقف بیمه عمر پاسارگاد به رقم ۵ میلیارد ریال رسید

۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷
 

اعطای نمایندگی در شرکت بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد در نظر دارد بمنظور تکمیل و گسترش شبکه نمایندگان خود براساس “آیین نامه ۵۴ بیمه مرکزی ایران”  اقدام به جذب و اعطای نمایندگی بیمه عمر و تامین آتیه درکلیه نقاط ایران با شرایط ویژه نماید.

۱۱ / ۸ / ۱۳۹۶
 

چرا بیمه عمر ؟

چرا من باید بیمه عمر داشته باشم !؟ شما به بیمه عمر نیاز دارید تا بتوانید با آرامش خاطر زندگی کنید . شما به بیمه عمر نیاز دارید چون تامین آتیه خانواده را به عهده دارید .

۱۰ / ۸ / ۱۳۹۶
 

آشنایی با بیمه زندگی (عمر)

آشنایی با بیمه زندگی (عمر)

۸ / ۸ / ۱۳۹۶