آشنایی با بیمه زندگی (عمر)

آشنایی با بیمه زندگی (عمر)

آشنایی با بیمه زندگی (عمر)

آشنایی با بیمه زندگی (عمر)

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ | 18:49 |  بازدید

آشنایی با بیمه زندگی (عمر)

انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی ، در جستجوی غریزی به دنبال تأمینهای جسمی ، اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی بوده است . باتوجه به همین نیاز بوده که شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی درپی تأمین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و یا حادثه دیده بتوانند از مزایای این تأمین اقتصادی بهره مند شوند. بیمه زندگی علاوه بر تأمین منابع لازم برای آینده بیمه شدگان از قبیل دریافت سرمایه بیمه در زمان بازنشستگی، برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت و امکان دریافت مستمری، در رابطه با نحوه و مبلغ حق بیمه های پرداختی و ارائه خدمات به بیمه شدگان نیز دارای انعطاف پذیری زیادی بوده و با دارا بودن ضریب افزایش سالانه جهت حق بیمه و سرمایه فوت ، بیمه شده را در مقابل تورم فرضی آینده تجهیز می نماید.


دیدگاه خود را بیان کنید